Tobi Izanagi

Version:License:File size:
1.1Freeware348 MB
OS:Author:Language:
Windows English
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes8760

Obito Uchiha, also known by his iconic alias, Tobi, as well as the Masked Man, is the central antagonist of the Naruto franchise. He is the true leader of Akatsuki and serves as a dark reflection of the titular hero Naruto Uzumaki. Despite appearing late in the story, Obito orchestrated most of the conflict from behind the scenes.

Obito is a fallen hero from Konohagakure, the Village Hidden in the Leaves, who follows Madara Uchiha’s goal for his own gain. Believed to be Madara Uchiha himself, he later ignites the Fourth Shinobi World War in order to obtain the powers of the Ten-Tailed Beast, but ultimately reconciles with his former ideals and sacrifices himself as an atonement.

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới 

:::::ONE CHARACTER :::::

::::: ALL CHARACTER :::::

Leave a Reply