ERROR MUGEN

Mugen

Mugen is the 2d graphics engine that allows you to create fighting games in the style of Street Fighter, King of Fighter and others, created by the software house Elecbyte back in 1999, with the C programming language.

Thanks to Mugen you can create your own fighting game style, customizing it 100%, inserting the characters you prefer, the stages related to each character, the entire graphic interface, in short, the entire game is totally customizable.

You can read More on Wikipedia.

MUGEN NARUTO

► Free DOWNLOAD

MUGEN ONE PIECE

► Free DOWNLOAD

MUGEN DBZ

► Free DOWNLOAD

MUGEN ANIME

► Free DOWNLOAD

1: Error Detected ( Graphic Error )

 Cách 1: Lỗi này xảy ra là do phiên bản mugen không tương thích với máy của các bạn, để khắc phục lỗi này các bạn cần đôi định dang trò chơi từ ” OpenGL ” sang ” System ” và ngược lại.

2: Error Add Char

 Lỗi này xảy ra là do phiên bản mugen không có những bản vá tương thích với nhân vật: bạn cần tải: 4GB_PATCH.EXE về máy

3: Error Add Char But Did Not See The Character

 Lỗi này xảy ra là do trong quá trình add char các bạn đã đặt sai tên file hoặc file char bị trống

► Lỗi đặt tên không trùng khớp: bạn cần để tên char trong file data trùng khớp với tên char trong file selec.def

► File char bị trống: khi bạn click vào file char mà xuất hiện luôn các thông tin của nhân vật thì file đó là đúng.