Category Archives: ONE PIECE CHAR

Tổng hợp tất cả các nhân vật trong trò chơi ONE PIECE KODAIKA. Tất cả nhân vật sẽ được cập nhật avf update thường xuyên. Hãy đăg ký trang web để không bỏ lỡ bất kỳ nhân vậy yêu thích nào của các bạn.

Cracker V.2 JUS

► CHAR ONE PIECE

Kaido V3.1 JUS

► CHAR ONE PIECE

Jimbei V4.1 JUS

► CHAR ONE PIECE

Kaido All Form JUS

► CHAR ONE PIECE

Luffy Egghead JUS

► CHAR ONE PIECE

Arlong (Academy) JUS

► CHAR ONE PIECE

Luffy Nightmare Gold JUS

► CHAR ONE PIECE

Zoro (WN) JUS

► CHAR ONE PIECE

Brook ( Academy) JUS

► CHAR ONE PIECE

X Drake (V.3) JUS

► CHAR ONE PIECE

Kaido Hybrid JUS

► CHAR ONE PIECE

Luffy (TS) V2.1 JUS

► CHAR ONE PIECE

Enel (V2.1) JUS

► CHAR ONE PIECE

Kaido Hybrid JUS

► CHAR ONE PIECE

Sanji (Blue flame) JUS

► CHAR ONE PIECE

Luffy (TC) JUS All Forms

► CHAR ONE PIECE

Shank Yonko JUS

► CHAR ONE PIECE

Zoro Onishima (V2.1) JUS

► CHAR ONE PIECE

Ace (V2.1) JUS

► CHAR ONE PIECE

Jinbei (Onigashima) V.4 JUS

► CHAR ONE PIECE

ACE (Academy) JUS

► CHAR ONE PIECE

Vista JUS

► CHAR ONE PIECE

Zoro (Onigashima) V.2 JUS

► CHAR ONE PIECE

Sanji Onigashima JUS

► CHAR ONE PIECE

Prime Whitebeard JUS

► CHAR ONE PIECE

Marshall D. Teach V.3 JUS

► CHAR ONE PIECE

Kuma V.3 JUS

► CHAR ONE PIECE