Drive Knight JUS

Version:License:File size:
1.1Freeware33 MB
OS:Author:Language:
WindowsJustin kaiser English
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes360

Drive Knight (駆動騎士, Kudō Kishi) is an S-Class Rank 9 superhero of the Hero Association.

Drive Knight is a black-haired cyborg wearing a mask that vaguely resembles that of an ice hockey mask with a hole for his single red shining eye. His armor is rather simplistic, being similar to black knights armor, likely owing to his hero name.

Besides his strong suspicion towards Metal Knight and generally calm demeanor, not much is known of his personality, remaining a mysterious character.

Drive Knight is first shown at the S-Class Hero Association meeting. Shortly after the attack from the Dark Matter Thieves, he, Genos and Child emperor observe Tatsumaki besieging the thieves spaceship. As this happens, he states that he has errands to run. Before walking off, he mentions to Genos that Metal Knight is not to be trusted, also saying that Genos will soon find out why.

◄ HOW TO DOWNLOAD CHAR + ADD CHAR ON GAME ►

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GAME CLICK ► VÀO ĐÂY
1: Error Detected ( Graphic Error )
2: Error Add Char
3: Error Add Char But Did Not See The Character

LINKS DOWNLOAD : Drive Knight

111
112 1

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới 

14
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Turn Off Ad Blocking Feature To Access Wbsite kodaika.com

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO