Dragon Ball Super Mugen Android [DOWNLOAD]

Dragon Ball apk

Tên: Dragon Ball Super Mugen

Update: 19/05/2021

Thể Loại: Đối Kháng, PK

Số Người Chơi: Chơi đơn

Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

Hệ Điều Hàng: APK

 Giới Thiệu Game 

► Tải game DRAGON BALL FIGHETRZ miễn phí link Google Driver/ Download Free.
► DRAGON BALL SUPER MUGEN EXAGEAR ANDROID 45 CHARACTERS [DOWNLOAD], New Dragon Ball Super MUGEN, You can play on PC & Android (Exagear), All Dragon Ball Characters (New Kid Goku, All Jus, Goku Perfect SSB, King Piccolo, Golden Frieza and More…) – Size 1.29GB – After export is 2.22GB

FREQUENTLY ERROR IN GAME CLICK ► CLICK HERE

1: Error Detected ( Graphic Error )

2: Error Add Char

3: Error Add Char But Did Not See The Character

HOW TO DOWNLOAD THE GAME

Links: ExaGear Keyboard: CLick

Links: Exagear Emulator : Click

LINKS DOWNLOAD : DRAGON BALL SUPER