Uchiha Fan | Naruto Mugen

Version:License:File size:
1.1Freeware33 MB
OS:Author:Language:
WindowsMikel8888English
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes1760

The Uchiha Clan (うちは一族, Uchiha Ichizoku) is one of the four noble clans of Konohagakure, reputed to be the village’s strongest because of their Sharingan and natural battle prowess. After helping found Konoha decades ago, the Uchiha grew increasingly isolated from the village’s affairs, culminating in most of their deaths during the Uchiha Clan Downfall. Few Uchiha now survive into the present day.

The Uchiha are descendants of Indra Ōtsutsuki, the elder son of Hagoromo Ōtsutsuki. Through Indra, the Uchiha inherited Hagoromo’s “eyes”, granting them powerful spiritual energy and chakra. As part of the so-called “Curse of Hatred” first displayed by Indra, Uchiha are subject to powerful emotions: these emotions typically start as love for a friend or family member that then become overpowering hatred when the object of their love is lost. This loss, whether actually experienced or merely threatened, awakens an Uchiha’s Sharingan. It is due to the Sharingan that the Uchiha have received much of their fame and notoriety.

◄ HOW TO DOWNLOAD CHAR + ADD CHAR ON GAME ►

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GAME CLICK ► VÀO ĐÂY

1: Error Detected ( Graphic Error )

2: Error Add Char

3: Error Add Char But Did Not See The Character

LINKS DOWNLOAD : UCHIHA FAN

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới 

14