Sunfire JUS

Version:License:File size:
1.1Freeware33 MB
OS:Author:Language:
WindowsFox NaguiraEnglish
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes1760

Sunfire is a character in Friday Night Funkin is a Newgrounds rhythm game made in HaxeFlixel originally created for Ludum Dare 47. Programmed by ninjamuffin99 with a soundtrack produced by Kawai Sprite and artwork created by PhantomArcade and evilsk8r, the game can be played on Newgrounds or played/downloaded for free on Itch.io.

 

The plot of the game centers around Boyfriend trying to hook up with Girlfriend, but her ex-rockstar father Daddy Dearest doesn’t approve of him. It’s up to Boyfriend to rap battle his way through him and anyone else that stands in his way so that he can finally get freaky! Think you got what it takes.

◄ HOW TO DOWNLOAD CHAR + ADD CHAR ON GAME ►

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GAME CLICK ► VÀO ĐÂY

1: Error Detected ( Graphic Error )

2: Error Add Char

3: Error Add Char But Did Not See The Character

LINKS DOWNLOAD : SUNFIRE

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới