Nightmare Luffy

https://www.youtube.com/watch?v=-OVMFqJhcYU

Luffy Nightmare không phải là một sự biến đổi mà Luffy có thể thực hiện một mình. Luffy đạt được hình dạng này với một trăm cái bóng được bơm vào cơ thể. Sau đó, cơ thể của Luffy trở nên lớn hơn, da chuyển sang màu xanh, sức mạnh và tốc độ cũng tăng lên. Đó không chỉ là sức mạnh thể chất, mà Luffy còn có được sức mạnh của những chiếc bóng được đưa vào cơ thể mình. Ví dụ như khả năng sử dụng kiếm. Sau timeskip, nếu Luffy có thể sử dụng Nightmare Luffy một lần nữa, kết quả chắc chắn sẽ còn kinh ngạc hơn rất nhiều. Hãy tưởng tượng Luffy, người có thể dùng Haki được tăng sức mạnh bởi một trăm cái bóng thì sẽ kinh khủng như thế nào.

Tuy nhiên, vì chiêu thức này cần có bóng nên Luffy không thể tùy ý sử dụng. Anh ta mới chỉ có thể kích hoạt nó trên Thriller Bark.