Kakarot SSJ JUS

Version:License:File size:
1.1Freeware33 MB
OS:Author:Language:
WindowsElHuesos LocosEnglish
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes460

Son Goku, born Kakarot (カカロット Kakarotto), is the main protagonist of the Dragon Ball series. Goku is a Saiyan male originally sent to destroy Earth as an infant. A head injury at an early age alters his memory, ridding him of his initial destructive nature and allowing him to grow up to become one of Earth’s greatest defenders. He constantly strives and trains to be the greatest warrior possible, which has kept the Earth and the universe safe from destruction many times.

◄ HOW TO DOWNLOAD CHAR + ADD CHAR ON GAME ►

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GAME CLICK ► VÀO ĐÂY
1: Error Detected ( Graphic Error )
2: Error Add Char
3: Error Add Char But Did Not See The Character

LINKS DOWNLOAD : KAKAROT SSJ

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới 

Shikamaru Kid JUS

► CHAR NARUTO

DOWNLOAD