Izuna Uchiha JUS | Naruto Mugen

Version:License:File size:
1.1Freeware33 MB
OS:Author:Language:
WindowsAnamid5English
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes319

Izuna Uchiha (うちはイズナ, Uchiha Izuna) was a shinobi of the Uchiha clan. He, along with his brother Madara, were renowned as the clan’s two strongest members in their lifetime.

 

Before the era of ninja villages, Izuna was one of the five sons born to Tajima Uchiha. However, three of his brothers died at the hands of the Senju, leaving the second eldest Izuna and his oldest brother Madara. Alongside Madara, Izuna was considered one of the most gifted members of the Uchiha. Izuna often competed with his brother as training. As a child growing up during the war-torn era, Izuna once accompanied his father on a mission to kill Hashirama Senju, whom Madara — albeit unknowingly — had been meeting. Once there, Izuna and his father were confronted by Butsuma and Tobirama Senju, the latter of whom he acknowledged by name.

 

As Izuna clashed with Tobirama, unbeknownst to him, Butsuma had launched an attack at him, hoping to strike him down and gain an advantage at defeating the evenly-matched Tajima. This attack, however, was deflected by his brother Madara who had intervened between the two sides along with Hashirama. Izuna later showed shock when Madara noted that Hashirama was stronger than he was, but was later elated to see that his brother had awakened his Sharingan.

◄ HOW TO DOWNLOAD CHAR + ADD CHAR ON GAME ►

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GAME CLICK ► VÀO ĐÂY

1: Error Detected ( Graphic Error )

2: Error Add Char

3: Error Add Char But Did Not See The Character

LINKS DOWNLOAD : IZUNA V.2

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới