Goku Black | Dragon Ball Mugen

Version:License:File size:
1.1Freeware34 MB
OS:Author:Language:
WindowsKnightmare04English
Category:Multiplayer:Downloads:
AnimeYes2160

  Goku Black (ゴクウブラック Gokū Burakku), usually referred to as Black, is the main antagonist of the “Future” Trunks Saga of Dragon Ball Super. His true identity is Zamasu (ザマス Zamasu) from the unaltered main timeline within Universe 10. He is a former North Kai and Supreme Kai apprentice serving his former master Gowasu.

  Goku Black visited Universe 6, went to the Super Dragon Balls from the unaltered main timeline within that universe, summoned Super Shenron from said timeline, wished to switch bodies with Goku from the unaltered main timeline within Universe 7, and Super Shenron granted Goku Black’s wish. Goku Black sought to destroy all mortals alongside Future Zamasu. He was then given the name “Goku Black” by Future Bulma when he initially referred to himself as Goku.

It was revealed in an interview with Akira Toriyama that the inspiration for Goku Black originated from the “copy of the hero” idea in media such as “False Ultra Man” of the Ultraman series or “False Kamen Rider” of the Kamen Rider franchise.

◄ HOW TO DOWNLOAD CHAR + ADD CHAR ON GAME ►

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG GAME CLICK ► VÀO ĐÂY

1: Error Detected ( Graphic Error )

2: Error Add Char

3: Error Add Char But Did Not See The Character

LINKS DOWNLOAD : GOKU BLACK

✸HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHAR

► B1: Click vào nút Download ngay trên
► B2: Tải tập tin trong đó về máy và giải nén ra (nếu quá trình giải nén bị lỗi, hãy tải và cài đặt Winrar)
► B3: To have to play char, you must have an game mugen in the machine (If not have may Download a version)
► B4: Sau khi giải nén file Char nhân vật vừa tải về, bạn hãy coppy file tên của nó vào dữ liệu mục ->  select.def
► B5: Tiếp tục bạn cần coppy file char vào char mục :
►B6: Vào game và chơi

✸THÔNG TIN BỔ SUNG

► Nếu bạn muốn chơi toàn màn hình, hãy nhấn  (ALT + Enter) 
► Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi theo gmail địa chỉ ở bên dưới 

14